610001 - Hradec Králové - České Budějovice - Uzavírka Chrudim

19.07.2021Doprava Car-Tour

610001 - Hradec Králové - České Budějovice - Uzavírka Chrudim

Po dobu trvání uzavírky Masarykova nám. v Chrudimi nebudou dočasně obsluhovány následující zastavky:

  • Chrudim, Masarykovo nám.
  • Chrudim, Borzna

Náhradní obousměrná zastávka je Chrudim, nemocnice

Šťasnou cestu Vám přeje:

CAR-TOUR spol. s r.o.